Nytt år. Nytt hovedstyre!


Fra venstre: Fungerende leder Christoffer Blaalid, fungerende nestleder Sander Bjerkevoll, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, hovedstyremedlem Torstein Gaasdalen og hovedstyremedlem Thomas Johnstone

Fra venstre: Fungerende leder Christoffer Blaalid, fungerende nestleder Sander Bjerkevoll, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, hovedstyremedlem Torstein Gaasdalen og hovedstyremedlem Thomas Johnstone

Hovedstyrets nye sammensetning trådte i kraft over nyttår, og organisasjonen har glede av å presentere representantene:

Fungerende leder: Christoffer Blaalid
Fungerende nestleder: Sander Bjerkevoll
Hovedstyremedlem: Torstein Gaasdalen og Thomas Johnstone 

Hovedstyret er det utøvende organet i ONF. Der jobber leder, nestleder og de andre oppnevnte styremedlemmene med å løse oppgavene Landsmøtet fattet vedtak i arbeidsprogrammet. 

Arbeidsprogrammet er et av de tre sentrale dokumentene organisasjonen forholder seg til og gir føringen på hvordan organisasjonen skal jobbe i tiden fremover.

 

 

 

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: