Studentene om fagskoleinnstillingen: Dette er et krafttak!

Tirsdag 18. april la utdanningskomiteen på Stortinget fram sin innstilling på Stortingsmeldingen om fagskolene.

–       Dette er et nødvendig krafttak for den yrkesfaglige utdanningen i Norge. Det understreker verdien av utdannelse rettet mot konkrete behov i arbeidslivet, sier Silje Kjørholt, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF).

Fagskolen utdanner kandidater som nærings- og arbeidslivet etterspør flere av. Mens det er 250.000 studenter på høyskoler og universiteter, studerer 15.000 på fagskoler. ONF mener det viser politisk vilje til å prioritere fagskolen når samtlige partier i utdanningskomiteen nå fremmer opptrapping i fagskoletilbudet.

ONF framhever disse punktene som særlig viktig i komiteens innstilling: tydeliggjøring av fagskolen som høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng, yrkeserfaring hos undervisere, overgangsordninger til høyskoler og universitet og like rettigheter til velferdstjenester i samskipnader. 

–       Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig er det viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet, sier Kjørholt.

Stortinget vil behandle utdanningskomiteens innstilling 2. mai.

Les innstillingen på Stortingsmeldingen om fagskolen her. 

 

Kontakt: Silje Kjørholt leder@fagskolestudent.no T:45842743

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: