Åpner for utveksling for fagskolestudenter

I Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 foreslås det å gi fagskolestudenter retten til delstudier i utlandet. Muligheten for utveksling har tidligere vært forbeholdt studenter på høyskoler og universitet. Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) og Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) mener forslaget er viktig for studentenes rettigheter og internasjonalisering av fagskolen.

–  Det er svært gledelig at regjeringens forslag til statsbudsjett åpner for å gi studiestøtte til at fagskolestudenter nå kan reise på utveksling å ta deler av sin utdanning i utlandet, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.


President i ANSA Ole Kristian Braset

President i ANSA Ole Kristian Braset

Det er viktig at internasjonalisering er et reelt alternativ også for de som velger fagskole. Internasjonalisering vil være av stor verdi også for fagskoler og fagskolestudenter, det vil bringe nye impulser og erfaringer inn i norsk fagskoleutdanning. Når fagskolestudenter nå får anledning til å reise på kortere studieopphold i utlandet med støtte fra Lånekassen sender man et viktig signal om verdien av internasjonalisering.


Leder i ONF Silje Kjørholt

Leder i ONF Silje Kjørholt

–  Utveksling er et verdifullt tilbud enten man går på fagskole, høyskole eller universitet og det er godt at det endelig kan bli en reel mulighet, også for fagskolestudentene, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Med forslaget fra regjeringen om støtte er ballen nå spilt til fagskolene og det blir opp til disse å vise at de er villige til å tilrettelegge for utveksling. 

Institusjonene må selv inngå avtaler om utveksling og sørge for at fagene kan godkjennes som en del av studieplanen i Norge.

–  Forslaget er en positivt både for studentenes rettigheter og for å utvikle fagskoleutdanningen. Vi vil oppfordre fagskolene til å gripe denne muligheten, sier leder i ONF Silje Kjørholt. 

Les mer om rettigheter her.

I 2015 holdt ANSA seminar om yrkesfag i utlandet med mål om å vise hvilke muligheter som finnes. Les artikkelen fra arrangementet hvor bl.a. Simon forteller om sin erfaring fra Noma i København.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: