Nytt fagskoleår i nye lokaler

Det er første uka i 2016 og ONF er på plass i sine første kontorlokaler noensinne. Fra å ha kontoret i kofferten er vi nå bofaste, og du finner oss i Mariboes gate 8 i Oslo sentrum.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi jobbet for at studenter ved fagskoler skal ha de samme rettighetene som andre studenter i Norge. Sakte men sikkert ser vi at fler og fler får opp øynene for fagskolen. Som en naturlig del av det tertiære utdanningssystemet, med tre ben å stå på, fagskole, høyskole  og universitet. Som etterspurt arbeidskraft og en missing link for mange arbeidsgivere, i følge kompetansebarometeret til NHO. Som en av flere løsninger på den økende mangelen av helse- og omsorgsarbeidere. Og som en relevant utdanningsvei enten man har fag- eller svennebrev, studiekompetanse, realkompetanse eller søker en spesialisering innenfor yrkesfeltet sitt.

I løpet av de siste to årene har vi opplevd en sterk øking i medlemsmassen vår i antall, og mangfold av fagområder. Fra å ha 300 medlemmer i 2013 til å representere nærmere halvparten av de 15 447 studentene som studerer ved fagskoler i Norge. Våre 20 medlemslag har studier innenfor sju ulike fagområder; samfunnsfag og juridiske fag, naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag, helse, sosial- og idrettsfag, primærnæringsfag, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, og humanistiske og estetiske fag. Vi ser fram mot å få enda flere medlemmer i 2016.

For medlemmene våre er det visse saker som er spesielt viktige for å oppleve utdanningen som meningsfull og yrkesrelevant. Dette omfatter endring til studiepoeng, medlemskap i studentsamskipnadene, økt finansering av fagskolen og mindre skolepenger, styrking av kvalitet i undervisningen og studentenes startkompetanse. I 2016, det egentlige fagskoleåret, har vi som fagskolestudenter gode muligheter for gjennomslag for disse sakene. Fagskolen er i fokus og i løpet av høsten kommer den etterlengtende Fagskolemeldinga. ONF vil fortsette å kjempe for like rettigheter i tertiær utdanning og fremme fagskolestudentenes interesser i det kommende året.

Godt nyttår til dere alle, og ikke nøl med å ta kontakt. Enten du er tillitsvalgt ved fagskolen din eller en del av administrasjonen. Vi gleder oss til å høre fra deg.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: