Medlemslag i ONF danser i ”Shadows of Tomorrow”

Studenter ved Skolen for samtidsdans viste ”Shadows of Tomorrow” av koreograf Ingri Fiksdal. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og 18 studenter fra fagskolen deltok sammen med fire profesjonelle dansere, i visningen på Kunsthøyskolen i Oslo. Studentene er medlem av ONF og tillitsvalgte i Hovedstyret, Karina D. Morales, var en av utøverne.

Prosjektet var en nytolking av Ingri Fiksdal sin ”BAND” fra 2013, der danserne førsøkte å lage en sanselig opplevelse av en psykedelisk konsert, kun ved hjelp av bevegende kropper og lys. Det er med andre ord ingen musikk somfyller rommet, men oppmerksomheten trekkes mot de fargerike skyggene kroppene kaster på visningsrommets vegger.

Inne i visningsrommet møtes publikum med dunkel belysning og dirrende kropper, som sakte øker i intensitet og utfoldelse. Utøverne har dekket til ansiktene med fargerike tørklær, og kroppene lagvis i løse plagg. De framstår som ren form hvis skygger dirrer like urovekkende på veggen bak. Fra å stå i to atskilte tette klynger distanserer danserne seg gradvis fra hverandre og oppløses i sentrum av scenen.

Koreografien er inspirert av psykedelisk hip-hop i sine rytmiske, gjentagende bevegelser. De  gjøres i stadig kraftigere støt over gulvet, og akkompagneres av lyden av tung pust og slepende føtter. Hele tiden dirrende, hele tiden økende i styrke til det når sin topp og like gradvis avtar til danserne krøller seg på gulvet, urørlige i noen åndedrag for så å gjenoppta bevegelsene til stykkets slutt.

Karina forklarer et mål med prosjektet var å utforske hvordan det vil være å gjøre materialet med fler dansere fordi det tidligere har vært utført med kun fire dansere. De skulle skulle repetere en bevegelse såpass lenge at når endringer i koreografien oppsto ville det oppleves som en transformasjon, både for danserne og for publikum. For henne som student var det et prosjekt som ga nyttig erfaring, som framtidige dansekunstnere.

ONF er opptatt av tilknytningen fagskolene har til arbeidslivet. Samarbeidsprosjekter som ”Shadows of Tomorrow” bidrar til å holde studietilbudene oppdaterte og relevante for behovi arbeidslivet. Studentene får erfaring de kan bygge videre på i studietiden, og en forberedelse på hverdagen som utøvende dansere.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord: