Landsmøtet

Landsmøte 2024

Landsmøtet er ONFs høyeste beslutningsorgan hvor alle studentrepresentantene fra ONFs medlemslag møtes for å vedta politikk, velge tillitsvalgte, og ha det sosialt sammen. I 2024 arrangeres Landsmøtet fra fredag 15. – søndag 17. marsQuality Airport Hotel Gardermoen. 

 

Et landsmøte i ONF består ikke kun av formaliteter. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og tillitsvalgte for organisasjonen, så er ONF sitt landsmøte også en viktig sosial møteplass for fagskolestudentene landet over. Vi arrangerer politisk debatt hvor vi inviterer politikere, spiser god mat og har teambuildingsaktiviteter hvor deltakerne blir godt kjent med hverandre.

Påmelding til Landsmøtet 2024

Påmeldingsfrist er 22.02.2024. Etter denne fristen er påmeldingen bindende. Innkalling blir sendt til medlemslagene.

Hva skjer på Landsmøtet?

Studentrepresentanter deltar for å diskutere og vedta styringsdokumentene til ONF som sier hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er vedtakene som er gjort på ONFs Landsmøte som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser. I tillegg velger Landsmøtet ny leder, nestleder, hovedstyre, landsstyre, kontrollkomite og valgkomite for det kommende året.

Hvem kan delta?

Alle medlemslag i ONF kan sende en delegat og en observatør til Landsmøtet. Medlemslag som består av over 800 studenter, har mulighet til å sende to delegater og en observatør. Deltakere fra hvert medlemslag utpekes av studentorganet ved fagskolen.

Frist for å få behandlet forslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategiplan og resolusjoner av Landsstyret er 27.februar. 

Forslag til landsmøtet kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av Landsmøtet, men det oppfordres å forholde seg til denne fristen for å få en innstilling av Landsstyret.

Send inn forslag ved å sende mail her

Valg av tillitsvalgte

På landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF som er eller har vært student ved en fagskole kan stille til valg. Ledervervet er et toårig verv og er ikke på valg i 2024.  Fristen for å stille som nestleder i ONF er 2.februar. Frist for å stille til øvrige verv i organisasjonen er 15.mars klokken 18.00. Det oppfordres sterkt til å melde sitt kandidatur til Valgkomiteen i god tid før Landsmøtet av hensyn til Valgkomiteen og deres arbeid.

Les mer om valg her.

Kost, losji og reise i forbindelse med Landsmøtet

ONF dekker overnatting og alle måltider under Landsmøtet. Reise til og fra landsmøtet dekkes av fagskolen. 

Hold av dato for digitalt formøte

I forbindelse med landsmøtet vil det bli avholdt et digitalt formøte 11.mars klokken 18.00 – 20.00.

Forslag til landsmøtet

Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forslag til Landsmøtet.

For å få behandlet forslagene til vedtektene av Landsstyret, er forslagsfristen 31.januar

Frist for å få behandlet forslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategi og resolusjoner av landsstyret er 27.februar, Forslag til landsmøtet kan fremmes helt frem til dagsformen settes under starten av landsmøtet, men det oppfordres til å forholde seg til denne fristen for å få en innstilling av landsstyret

Hvordan sende inn forslag til landsmøtet

Under finner du skjema for å sende inn forslag i forkant av landsmøtet.

Landsmøte 2024

Meld deg på Landsmøtet 2024, påmeldingsfrist 22.02.24

(MERK: Vi benytter reCAPTCHA V3 sitt spamfilter – Dersom du får feilmelding, prøv å åpne siden i inkognitomodus eller benytt et annet nettverk dersom du sitter på f.eks et skolenettverk.)

ONFs Landsmøte

Hvert år innen 1. mai arrangeres ONFs landsmøte. Det er organisasjonens høyeste beslutningsorgan hvor alle studentrepresentantene fra medlemslagene møtes for å vedta politikk, velge tillitsvalgte og ha det sosialt sammen.

Hva skjer på Landsmøtet?

Det er vedtektsfestet hvilke saker som skal behandles på Landsmøtet. Studentrepresentanter deltar for å diskutere og vedta styringsdokumentene til ONF. Disse sier hvilke prioriteringen som skal gjøres. Det er vedtakene som er gjort på Landsmøtet som styrer hvordan vi jobber for å fremme fagskolestudentenes interesser. I tillegg velger Landsmøtet ny leder, nestleder, hovedstyre, landsstyre, kontrollkomite og valgkomite for det kommende året.

En viktig sosial møteplass

Et landsmøte i ONF består ikke kun av formaliteter. I tillegg til å vedta organisasjonens styringsdokumenter og valg av tillitsvalgte, er landsmøtet også en viktig møteplass for fagskolestudentene. Vi arrangerer debatter hvor vi inviterer politikere, spiser god mat og har teambuilding så man blir godt kjent med andre fagskolestudentene og organisasjonens tillitsvalgte.

Hvem kan delta?

Alle medlemslag i ONF kan sende to representanter til Landsmøtet, dette er en delegat og en observatør. Medlemslag som består av over 800 studenter kan sende en ekstra delegat (til sammen to delegater og en observatør). Deltakerne fra hvert medlemslag utpekes av studentorganet ved fagskolen og er ofte leder eller nestleder av studentrådet.

Støttemedlemmer kan delta med observatørstatus.

Forslag til Landsmøtet

Alle medlemslag og enkeltmedlemmer i ONF kan sende inn forlag til Landsmøtet. Frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene er 6 uker før Landsmøtet. Landsstyret behandler og innstiller på forslag endringsforslag til arbeidsprogram, politisk plattform, strategiplan og resolusjoner, men forslag til disse kan fremmes helt frem til dagsorden settes under starten av møtet.

Du finner de gjeldende styringsdokumentene her

Kost, losji og reise i forbindelse med Landsmøtet

ONF dekker overnatting og alle måltider under Landsmøtet. Reise til og fra Landsmøtet dekkes av fagskolen eller studentorganet.

Valg av tillitsvalgte

Under Landsmøtet skal det velges nye tillitsvalgte som skal lede ONF for den kommende perioden. Alle medlemmer i ONF som er eller har vært student ved en fagskole kan stille til valg. Ledervervet er et toårig verv og er til valg neste år. Fristen for å stille til verv settes i god tid før valg, slik at valgkomiteen kan innstille på kandidater til de ulike vervene. En innstilling er en slags anbefaling fra ONFs valgkomite.