Intervju av påtroppende landsstyremedlem Susann Haukeland Børnes

Navn, alder, verv i ONF?

Susann Haukeland Børnes, 25år, Landsstyremedlem

Hvor kommer du fra?

Os, nærliggende Bergen, Vestland

Hvilken fagskoleutdanning har du/hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Psykisk helse og rusarbeid, et årsstudium på Fagskolen Vestland avdeling Nordnes

Hvordan kom du frem til ditt valg av studieretning?

Jeg har alltid hatt et stort engasjement rundt psykisk helse, og alltid satt det først i mitt arbeid med mennesker. Både det å ivareta psykisk helse og forebygge psykisk uhelse. Tilfeldigheter gjorde at jeg oppdaget at jeg ikke måtte til høyskolen for å kunne fordype meg, men at det faktisk var mulighet på fagskole for utdanning innen studieretningen jeg ønsket.

Hvor lenge har du kjent til ONF, og vært aktiv i organisasjonen?

Jeg ble kjent med ONF på høstseminar, da jeg satt i studentrådet på Fagskolen Vestland, og egentlig trodde jeg bare skulle surfe meg gjennom en Oslo helg. Jeg hadde aldri sett for meg hvor interessert og engasjert jeg kunne bli for fagskolemiljøet og fagskolestudenten.

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

ONF seminarene er en ufattelig god arena for å bli kjent rundt alt det som rører seg rundt utdanning og studenter. Etter å ha deltatt på både høstseminar og landsmøtet, kjente jeg på at ONF hadde mye mer og tilby, og at det var et lag jeg ville være med å spille på.

Yrkesfag har over lengre tid vært en undervurdert utdanningsretning, og dette har gjenspeilet seg i arbeidslivet både med ulike stillinger og lønn. Jeg bestemte meg for at jeg ville være med på å løfte yrkesutdannelse og fagarbeideren gjennom å stille til verv i ONF.

Hva innebærer ditt verv i ONF (og evt. hva er ditt ansvarsområde)?

Jeg sitter i landsstyret, som tillitsvalgt vil mitt ansvar bli å arbeide for og med studentene, særlig innen helse og oppvekstsektoren. Jeg har en ansvar for å bruke engasjementet mitt for å arbeide med de sakene ONF brenner for. Dette innbærer som landsstyremedlem å delta på landsstyremøter, få en bedre kjennskap til studentene og organisasjonen i sin helhet.

Hvordan planlegger du for å klare å kombinere jobb/studie med vervet i ONF?

Jeg har alltid hatt mye å henge fingrene i, enten det har vært flere jobber, jobb og studie, eller som nå jobb og verv. Det handler om prioriteringer og benytte seg av de ressursene man har, samt god planlegging.

Hva mener du er viktig for ONF å prioritere i sitt arbeid fremover, og hvilke virkemidler synes du at vi skal ta i bruk i dette arbeidet?

ONF sin viktigste jobb blir å synliggjøre seg for fagskolestudentene, både fysisk, men også gjennom sosiale medier. Vi må bli flinkere til å nå ut til unge søkere, og særlig de som er på videregående eller i lære. Som fagarbeider selv, visste jeg faktisk ikke før 4 år etter endt fagprøve at det var mulig for helse og oppvekst sektor å ta videreutdanning på fagskole. ONF må fortsette med det politiske engasjementet sitt, for å arbeide for å utvikle fagskolestudenters og fagutdannetes rettigheter.

En av ONFs viktigste arbeidsoppgaver er å styrke studentdemokratiet ved fagskolene. Hva er et godt studentdemokrati for deg, og hvorfor er det så viktig?

Et godt studentdemokrati består av engasjerte studenter. Studentråd og studentorganisasjon er studentens stemmer både regionalt og nasjonalt. For å skape endring på ulike nivåer er det essensielt at studentenes stemmer blir hørt.

Har du noen interesser/hobbyer du liker å gjøre på fritiden?

Jeg er veldig sosial, glad i friluft og spesielt glad i dyr.

Hva er det som motiverer/inspirerer deg?

Engasjerte mennesker som arbeider for andre inspirerer meg, og motiverer meg til å være med på utvikling både for andre, og for meg selv. Jeg elsker en god utfordring, og helst der hvor det er store muligheter for å lære.

Hva er ditt største ønske på vegne av alle fagskolestudentene fremover?

Mitt største ønske er at fagskolestudenter skal få den anerkjennelsen de fortjener, og bli møtt på lik linje som andre under utdanning eller i arbeid. Et yrke er et yrke, uavhengig av hvilken skole eller utdanning man har, så er det ingen tvil om at man trenger ulike aktører, roller og arbeidstakere for å holde arbeidslivet igang.

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stikkord:
Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer i vår organisasjon.

Ønsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev?