ONF har laget fem nye informasjonsfilmer som vil fortelle fagskolestudenter om ONF og viktigheten av studentdemokratiet på fagskoler.

I disse videoene vil du finne ut om hvordan ONF er bygget opp, hva et godt studentorgan er og din rolle som tillitsvalgt. Også vil du få innsikt i  struktur av fagskolesektoren og saksgang for saker som omhandler studentene. 

Filmene skal også fungere som veiledning og verktøy for studentorganer og enkeltstudenter.