Unknown-1.png
 
 

Og hvorfor fagskole?

  • Du får en høyere yrkesfaglig utdannelse på inntil to år
  • Du har muligheten til å gå rett ut i arbeid etter endt studie
  • Du får mer erfaring og faglig tyngde som er attraktivt hos arbeidsgivere
  • Du kan velge mellom 29 ulike studieretninger
stjerne.png

Hvilket fagfelt ønsker du å vite mer om?

 
piller.png

Helse og oppvekst

Jobb med mennesker i alle aldersgrupper. Med helse og oppvekst i barnehage og skole, på sykehus eller i kommunens helsetjeneste. Spesialiser deg i psykisk helsearbeid, eldreomsorg, kreftomsorg eller barnepleie. Du blir en spesialist i faget ditt og får større ansvar på jobben.


Teknikk.png

Teknikk og teknologi

Vær med å skape teknologi for morgendagens industri. Jobb med landbasert eller offshore teknikk. Jobb med energi, el-installasjon eller IKT. Du får en høyere kvalifikasjon i faget ditt til lederstillinger og mulighet til å starte egen bedrift.


Bygg.png

 Bygg og anlegg

Jobb med prosjektstyring og BIM i bygg- og anleggsbransjen eller med klima, energi og miljø i VVS anlegg. Du får høyere kvalifikasjon i faget ditt til lederstillinger og bedre grunnlag for å starte egen bedrift.


Asset 3.png

Samferdsel

Jobbe som maskinsjef eller sjøkaptein i maritim bransje. Med luftfart som pilot eller lokfører i jernbanen. Du oppnår nødvendige sertifikater etter internasjonale krav. 


Asset 1.png

Økonomi og administrasjon

Jobb i en bedriftsadministrasjon med økonomi og regnskap. Eller som sekretær i et advokatfirma, helseadministrasjon eller skole. Du får tyngde i faget og en høyere kvalifikasjon.


Kunst.png

Kunst, kultur og design

Jobb i reklame- og mediebransjen med design og animasjon, i motebransjen, eller med utøvende kunst og kultur. Du får branjsekunnskap, mulighet til å drive egen kunstnerisk praksis og lærer deg kreativ problemløsning.


Asset 2.png

Landbruk og gartneri

Jobb i landbruket eller med utforming av hage- og parkanlegg i gartnerbransjen. Du spesialiserer deg i ditt fagfelt og kvalifiserer deg til lederstillinger.


stjerne.png