Valg

 

På Landsmøtet velger medlemmene tillitsvalgte til alle sentrale verv i ONF. Alle medlemmer som er eller har vært student på en fagskole kan stille til valg.

Om du er interessert i å stille til valg kontakter du Valgkomiteen. Du vil da få mer informasjon om hvordan du stiller til valg og arbeidsmengde ved forskjellige verv. Last ned dokumentet og les mer om å stille til valg i ONF.

Valgkomiteen vil innstille på kandidater til de mest sentrale vervene før landsmøtet. De inkluderer leder og nestleder og tre styremedlemmer til Hovedstyret.


malinkarinasilje-lm15.jpg

 Landsmøtet velger tillitsvalgte til følgende verv i ONF

Hovedstyret:
Leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Nestleder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
3 (tre) ordinære hovedstyremedlemmer

Landsstyret: 6 (seks) ordinære landsstyremedlemmer

Kontrollkomité : 3 (tre) medlemmer

Valgkomité : 3 (tre) medlemmer

Frist for å melde seg som kandidat til Valgkomiteen er fredag 13. oktober. Kandidater som melder seg etter fristen eller på Landsmøtet vil ikke innstilles på av Valgkomiteen.

Kontakt: valgkomiteen@fagskolestudent.no