Studentrepresentasjon

Et aktivt og godt organisert studentdemokrati bidrar til økt studiekvalitet i fagskolen. ONF mener studentene skal være representert i alle instanser som påvirker deres studiehverdag. Fagskolestudenter er i dag representert i fagskolestyrene, nasjonale faglige utvalg for fagskoleutdanning, i Nasjonalt Fagskoleråd og NOKUT.

 

Studentrepresentant i Fagskolestyret

Studentene har gjennom studentorganet en representant i fagskolestyret og bidrar i beslutningsprosessene på fagskolen. Studentrepresentanten velges av studentorganet på fagskolen og representerer studentenes stemme i styret.

 

Studentrepresentant i nasjonale faglige utvalg

Flere studenter eller tidligere fagskolestudenter har et verv på vegne av ONF som studentrepresentant i et råd, utvalg eller organisasjon som jobber med fagskoletematikk. I rollen som studentrepresentant for ONF fremmer du synspunkter ut fra ONF og ditt eget ståsted. Du gir tilbakemelding fra møter om saker du mener ONF bør jobbe mer med og kan også melde inn saker i samarbeid med ONF. 

NUFHO - Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag
NUFHO jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor helse- og oppvekstfag for både private og offentlige fagskoler. ONF oppnevner en representant med vara for private fagskoler og en representant med vara for private fagskoler.

NUTF - Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
NUTF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor teknisk fagskoleutdanning. ONF oppnevner en representant fra teknisk fagskoleutdanning.

NUMF - Nasjonalt utvalg for maritime fagskoleutdanninger
NUMF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor maritime fagskoleutdanninger. ONF oppnevner en representant fra maritim fagskoleutdanning.

NUGF - Nasjonalt utvalg for grønne fagskoleutdanninger
NUGF jobber for kvalitet og videreutvikling av fagskoletilbudet innenfor grønne fagskoleutdanninger. ONF oppnevner en representant fra grønn fagskoleutdanning.

 

Studentrepresentant i Nasjonalt Fagskoleråd

Nasjonalt Fagskoleråd er et rådgivende organ om fagskoleutdanning for myndighetene. Fagskolerådet har et bredt arbeidsfelt og mål om å utvikle fagskolesektoren og fremme fagskoleutdanning. ONF har to studentrepresentanter med vara i Fagskolerådet som oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for 1 år av gangen.

 

Studentrepresentant i NOKUT

ONF har en studentrepresentant med vara i NOKUT - Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen, sitt styre. NOKUT arbeider for kvalitet i fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning. Studentrepresentantene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for 2 år av gangen. 

 

Studentrepresentanter i klagenemnd lokalt og nasjonalt

ONF oppnevner to medlemmer og ett varamedlem til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda). Studentrepresentantene oppnevnes for 2 år av gangen. Hver fagskole skal også ha en lokal klagenemnd hvor studentene skal være representert med to medlemmer valgt av studentene.