Send inn forslag

På Landsmøtet vedtar ONFs medlemmer endringer i organisasjonens styringsdokumenter. I ONF er det vedtektene, politisk plattform og arbeidsprogrammet. Alle medlemslag og medlemmer kan sende inn forslag til styringsdokumentene.

På denne siden kan du sende inn forslag til politisk plattform, arbeidsprogram og vedtekter. Redaksjonskomiteen behandler forslag etter hvert som de mottar dem. Ved behov kan Redaksjonskomiteen veilede forslagstillere for å ferdigstille forslag.

Fristen for å sende inn forslag til redaksjonskomiteen er fredag 23. september 2017.

Forslag til medlemskontingent
Medlemmer kan sende i forslag til kontingent for medlemslag og enkeltmedlem, og støttemedlem. Forslag til medlemskontingent sendes til Hovedstyret på post@fagskolestudent.no


Felter merket med * må fylles ut

Forslag til politisk
plattform

Forslag til arbeidsprogram

For- og etternavn
 

Forslag til vedtekter

For- og etternavn
For- og etternavn