Høstseminar i studentdemokrati 2019

Organisasjon for norske fagskolestudenter avholder høstseminar i studentdemokrati på Gardemoen

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 1. til 3. november 2019
Tidspunkt: 15:00 på fredag til 17:00 på søndag

ONF sprer kunnskap om fagskoleutdanning og arbeider for synlighet av fagskolestudentenes kompetanse. Studentdemokrati er nødvendig for trivsel og trygghet, og alle studenter skal ha mulighet til å organisere seg. Gjennom ONF opplever studentene tilhørighet på tvers av institusjoner og fagområder. Vi oppfordrer dere til å dele deres meninger med studenter fra alle landets fagskoler.

ONF sitt høstseminar i studentdemokrati vil inneholde faglige diskusjoner, paneldebatter med tillitsvalgte og andre aktører fra skoler, politiske partier og andre interesse aktører, teambuilding, kursing i studentdemokrati, gruppearbeid og mye mer!  

Vi ønsker med dette å invitere to studentrepresentanter fra deres fagskole til å delta, og ser frem til å bli bedre kjent med dere.  

Deltakelse og påmelding til ONFs høstseminar.

Studentorganene på fagskolene som er medlem av ONF kan stille med 2 representanter til seminaret. Begge deltakerne må være fagskolestudenter.  Studentråd som ønsker flere deltakere kan kontakte ONF om dette. Vi har også et begrenset antall gjesteplasser.

Støttemedlemmer og enkeltmedlemmer i ONF kan også delta i seminaret.

ONF dekker kostnader til overnatting og måltider for deltakerne. Reise må man dekke selv, vanligvis betaler fagskolen reise for sine studentrepresentanter.

Påmeldingsfristen til seminaret er mandag 14. oktober 2019

Påmeldingen er bindende. Deltakere som melder seg av etter påmeldingsfristen eller lar være å møte opp på seminaret må selv dekke prisen for overnatting og måltider.

Her kan du melde deg på ONFs høstseminar 2019. Husk at skjemaet må fylles ut én gang per deltaker.