Medlemslag

 

 

Gjennom våre 32 medlemslag representerer ONF et bredt mangfold av studenter på fagskoler i Norge.

Våre medlemslag tilbyr studier innenfor de fleste fagfeltene i fagskolen og tilhører både offentlige og private institusjoner. Hos oss finner du blant annet framtidige helsefagarbeidere med videreutdanning, fagskoleingeniører, dekksoffiserer, kreatører, tegnere og advokatsekretærer. 

Medlemslagene har et studentorgan som ivaretar studentenes interesser på fagskolen. Studentorganet er det øverste organet for det lokale studentdemokratiet. De samarbeider med ledelsen, er representert i fagskolens styre, og arbeider for en best mulig studiehverdag studentvelferd for sine medstudenter. En gang i året møtes representanter fra medlemslagene på ONF sitt Landsmøte, og tar de viktigste beslutningene for organisasjonens arbeid. 

Under finner du en liste over våre medlemslag, med lenker til deres nettsteder og kontaktinformasjon til studentorgan.

 


Fagskolen i Hordaland

Studentrådet ved Fagskolen i
Hordaland

 

Bårdar Akademiet

Studentrådet Bårdar Akademiet

 

Einar Granum Kunstfagskole

Einar Granum Studentråd
studentraad@granum-kunstfagskole.no

 

Emergence School of Leadership

Studentorgan Emergence School of Leadership

 

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Studentorgan Asker Kunstfagskole

 

Fagskolen Aldring og Helse

Studentorganet Aldring og Helse

 

Fagskolen Innlandet

Studentrådet Fagskolen Innlandet
studentradet@fagskolen-innlandet.no 
facebook.com/studentraadet

 

Fagskolen Kristiansand

Studentrådet ved Fagskolen i Kristiansand
studentraadfik@gmail.com

 

Fagskolen Oslo og Akershus

Studentrådet Fagskolen Oslo og Akershus studentraadsleder.foa@gmail.com

 

Fagskolen Telemark

Studentorganet Fagskolen Telemark

 

Fagskolen Tinius Olsen

Studentrådet Fagskolen Tinius Olsen
fto.studentrad@bfk.no

 

Fagskolen i Vestfold

Studentrådet Fagskolen i Vestfold

Fashion Mode

Studentorganet Fashion Mode

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

Studentrådet Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

Norges grønne fagskole - Vea

Studentrådet Norges grønne fagskole - Vea

 

Centric IT Academy

Studentrådet  Centric IT Academy

Fredrikstad og Oslo FagAkademi

Studentorganet Fredrikstad FagAkademi

 

Fagskolen Kristiania

Studentunionen Bergen
fag.bergen@studentunionen.no
facebook.com/sckbergen

Studentunionen Oslo
fag.nkh@studentunionen.no
facebook.com/studentunionen.no

Studentunionen Trondheim
trd.leder@studentunionen.no
facebook.com/scktrondheim

Høyskolen Kristiania Nettstudier

 

Kunstskolen i Bergen

Studentorganet Kunstskolen i Bergen

 

Kunstskolen i Rogaland

Studentforeningen StuFO KiR

 

Norsk fagskole for lokomotivførere

Studentorganet ved lokomotivførerutdanningen

 

Norsk Fotofagskole

Studentrådet ved Norsk Fotofagskole

 

NORTRAIN, Norwegian Drilling Academy

Studentorganet NORTRAIN
studentorgan@nortrain.no

 

Fagskolen Rogaland

Studentrådet Fagskolen Rogaland

 


Sørlandets Fagskole

Studentrådet Sørlandets Fagskole

 

Treider Fagskoler

Dialogforum Treider Fagskoler

 

Trondheim Fagskole

Studentrådet Trondheim Fagskole

 

Fagskolen i Østfold

Studentrådet Østfold Fagskole

 

Ålesund Kunstfagskole

Studentrådet Ålesund Kunstfagskole

AOF Haugaland

Studentrådet AOF Haugaland

MedLearn AS

Studentrådet MedLearn

Designinstituttet

Studentrådet Designinstituttet