Informasjonsfilmer

ONF har laget fem nye informasjonsfilmer som vil fortelle fagskolestudenter om ONF og viktigheten av studentdemokratiet på fagskoler. Filmene skal også fungere som veiledning og verktøy for studentorganer og enkeltstudenter. 

I disse videoene vil du finne ut om hvordan ONF er bygget opp, hva et godt studentorgan er og din rolle som tillitsvalgt. Også vil du få innsikt i  struktur av fagskolesektoren og saksgang for saker som omhandler studentene.