Intervju med landsstyremedlem Åse Kleven

Intervju med landsstyremedlem Åse Kleven

Åse_1.png

Navn: Åse Kleven

Alder: 23

Stilling i ONF: Landsstyremedlem 

Hvor kommer du fra?

Jeg vokste opp i Hol i Hallingdal, men bor nå i Kongsberg.

Hvilken fagskole går du på nå, og hva studerer du?

Jeg er nettopp ferdigutdannet (tjohei!) innen mekatronikk ved Fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg.

Hvorfor valgte du den utdanningen?

Da jeg hadde tatt fagbrev som automatiker, følte jeg meg ikke helt voksen nok til å begynne i fast arbeid. Derfor valgte jeg å søke studier, og ønsket å bygge på min kompetanse innen maskin- og elektrofag. Med min utdanningsbakgrunn var det er godt valg å søke fagskole, da det er en høyere utdanning tilrettelagt fagarbeidere. 

Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i ONF?

Jeg ønsker å bidra i arbeidet med å synliggjøre fagskolene, samt jobbe for å styrke rettighetene for fagskolestudenter - som i dag befinner seg i limbo mellom høyskole/universitet og videregående. Å få være med på å tilrettelegge hverdagen til fagskolestudenter er et viktig arbeid, og jeg ønsket å bidra i dette arbeidet. 

Hva innebærer din rolle i ONF? 

Vervet som landsstyremedlem innebærer å delta på landsstyremøter seks helger i året.   

Hva mener du er viktig for ONF å jobbe med fremover?

Det er viktig å fortsette å løfte fagskolene opp og frem, og å synliggjøre den høyere yrkesfaglige utdanningen. Videre har jeg et ønske og håp om å få utdanningen opp på NKR nivå 6, slik at det er muligheter for å bygge videre på kompetansen vi sitter med. 

Hvordan skal vi klare det?

ONF har gjort svært godt arbeid de siste årene, og jeg er sikker på at det kommer til å fortsette slik i årene fremover også. Alle i ONF har førstehånds erfaring ved at de er/har vært fagskolestudenter, det gjør det enkelt å relatere til arbeidet. 

ONF jobber for å styrke studentdemokratiet ved fagskoler. Hva er studentdemokratiet for deg og hvorfor er det så viktig?

Gjennom verv som styremedlem i studentrådet ved Fagskolen Tinius Olsen, er jeg blitt godt kjent med viktigheten av et velfungerende studentdemokrati. Studentene er det viktigste i en utdanningsinstitusjon. 

Hva liker du å gjøre på fritiden, og har du noen hobbyer?

På fritiden trives jeg godt i telt på vidda, eller på hobbyverkstedet hvor jeg holder på med ett og annet elektronikkprosjekt eller andre duppedingser 😊

Hva gir deg motivasjon?

Å se fremgang og endringer ved å ha påvirket, er en stor motivasjonsfaktor. Ellers er en kaffikopp aldri å forakte. 

Hva ønsker du til alle fagskolestudentene?

Jeg jobber aktivt med rekruttering til fagskoler, og ønsker at rådgivere/lærere/elever på ungdomsskoler og videregående vet hva fagskoleutdanningen innebærer, slik at alle kan ta riktig utdanningsvalg.  

Intervju med landsstyremedlem Sander Bjerkevoll

Intervju med landsstyremedlem Sander Bjerkevoll

Intervju med landsstyremedlem Sebastian Hennig

Intervju med landsstyremedlem Sebastian Hennig