100 nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning 

100 nye studieplasser til høyere yrkesfaglig utdanning 


I dag ble forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram.  En gladnyhet til alle studenter er at regjeringen foreslår å innføre 11 måneders studiestøtte, og det blir da mulig å få lån og stipend for alle månedene man studerer. Høyere yrkesfaglig utdanning får en økning i tilskudd på 58 millioner sammenlignet med budsjettet for 2019, og det er det avsatt 3,5 millioner til 100 nye studieplasser i 2020. 

Det blir foreslått et tilskudd på 825 millioner kroner til fagskolesektoren, noe som er en økning 58 millioner sammenlignet med budsjettet for 2019. i tilskuddet skal 782,1 millioner gå til drift av fagskoler og 43,2 millioner kroner skal være midler institusjonene kan søke på for å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning. Til opprettelse av flere studieplasser er det satt av 3,5 millioner til 100 nye studieplasser. 

Leder i ONF Wictor Østvand Jensen mener det er veldig bra at det opprettes nye studieplasser, men synes det er en beskjeden økning. I NHO sitt kompetansebarometer 2019 kommer det fram at 52% av de spurte bedriftene har behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Det viser at det er en etterspørsel etter kompetansen til fagskolestudentene. Jensen etterlyser en nasjonal opptrappingsplan for antall studieplasser for å dekke bedriftenes kompetansebehov i tiden framover.

En opptrappingsplan er også viktig for å gi forutsigbarhet til utdanningsinstitusjonene. Skolene vil da få bedre tid til å legge til rette for en vekst i antall studenter, samtidig som skolene sikrer god arbeidsrelevans og kvalitet på utdanningstilbudet.

Fagskolestudentenes innspill til Statsbudsjettet 2020

Fagskolestudentenes innspill til Statsbudsjettet 2020

Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019

Lansering av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019