Vil du sitte i ONF sitt Landsstyre?

Vil du sitte i ONF sitt Landsstyre?

Landsstyret i ONF skal supplere inn et nytt medlem for Landsmøte-perioden 2017 og søker kandidater. 

Som medlem i Landsstyret er du med å bestemme hvordan ONF jobber, du lager forslag til ny politikk og innspill, og følger opp medlemslag i regionen du har ansvar for. Plassen som er ledig gjelder region Vestlandet som i ONF omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er ikke krav om å være bosatt i region Vestlandet for å stille til valg.

Vi er ute etter kandidater som er engasjerte i fagskolestudentenes framtid og vil bidra sammen med oss til at studentenes interesser ivaretas. For å stille til valg må du være medlem i ONF og det er positivt om du også har erfaring fra tillitsverv på fagskolen. 

Dersom du eller en medstudent er interessert i å stille til valg, ta kontakt med oss og vi vil gi deg mer informasjon om vervet og hvordan du kan stille til suppleringsvalg i ONFs Landsstyre for 2017.

Frist for å melde kandidater er tirsdag 6. juni.

Kontakt: post@fagskolestudent.no T: 458 42 743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor etterspørsel etter fagskoleutdannede, men for få studenter på fagskoler

Stor etterspørsel etter fagskoleutdannede, men for få studenter på fagskoler

Takk for at dere verdsetter oss fagskolestudenter!

Takk for at dere verdsetter oss fagskolestudenter!